Mozgáskorlátozottak Érd és

Környéke Egyesület


Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület
K&H: 10403136-31323819-00000000
2030 Érd, Alsó u. 5.
T./F.: 06/23/361-930
www.meke-erd.hu

Tisztségviselők:
Somogyi Irén elnök
Váradi Imréné elnökhelyettes
Vitáris Ibolya elnökségi tag
Papp Györgyné elnökségi tag
Lukács Lajos elnökségi tag


Fogadónap:
Hétfőn 13-15 óráig és
Szerdán 10 és 12 óra között
Helye: 2030 Érd Alsó u. 5.

A MÉKE rövid bemutatása

A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület 2004 június 18-án, 48 fővel alakult meg, amit a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.340/2004/5. számú, 2004.09.13-i hatállyal: TE 4044 szám alatt nyilvántartásba vett.
 
Szervezetünk célja szerint a működési területén élő mozgásfogyatékos (mozgássérült, mozgásában korlátozott, halmozottan sérült) emberek érdekét képviseli. Kiemelt szerepet kap az említett hátrányos helyzetű csoportok szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelének, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, életminőségük javítása. Az egyesület felvállalja az egyéni erőfeszítések és társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi támogatásának koordinálását. A sérült és hátrányos helyzetű tagok érdekében szükség szerint jelentős helyi társadalmi összefogást létrehozva érvényesíti az esélyegyenlőség elveit.
 
Az egyesület 5 településen (Érd, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút, Diósd) fejti ki közvetlen hatását, közvetlenül 500 mozgásában akadályozott embert és családjaik életét könnyebbé téve.
 
Egyesületünk csatlakozott a MEOSZ tagegyesületei közé, továbbá a Kistérségi Szociális Klubhoz, amely a sérült és hátrányos helyzetű embereknek segítséget nyújtó szervezetek csoportosulása. A csatlakozással felvállaltuk, hogy az öt településen kívül is segítséget és információt nyújtunk. A saját hatókörünkön kívül erőnket az összefogással sokszorozzuk meg, amely leginkább információ átadásban, közös projektek létrehozásában nyilvánul meg.
 
A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke szervezet célkitűzése alapján segíti a hátrányos helyzetű rétegeket. Eddigi tevékenységünk során (idegen nyelvű tanfolyamok szervezése, ingyenes jogsegélyszolgálat működtetése, 4 mozgáskorlátozott klub működtetése, kulturális és egészségvédő előadások, kirándulások szervezése, gyógyfürdőjegy
 
biztosítása) a gyakran többszörösen hátrányos réteg (mozgássérülés, rossz szociális helyzet) került közelebb a társadalom egészéhez.
 
Tevékenységünk nyomán nemcsak a tagok egészségügyi állapota lett jobb (gyógyfürdő), hanem a jogi segítségnyújtás hatására a társadalmi beilleszkedés is javult. A gyakran idős tagok életérzése pozitív hatással voltak a kulturális és a közösségi programok.

Keresés

Hirdetés

Hirdetés