Névadónk - Csuka Zoltán

Ki volt Csuka Zoltán?
 
Csuka Zoltán (1901-1984) József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomszervező, Érd város első díszpolgára volt. Azt vallotta: „Nem szerethetem saját népemet, ha a vele egy égbolt alatt élő többi népet nem szeretem.” Hitte, a vajdasági magyar irodalomnak van mondanivalója a magyarság és az emberiség számára, ezért vállalkozott arra, hogy tevékenyen részt vegyen a vajdasági magyar irodalom megteremtésében.
 
A bánáti Zichyfalván született, Szabadkán járt gimnáziumba, végül Pécsett érettségizett, ahol már lapalapítással próbálkozott. Első verseskötetét is ebben a városban adták ki.
 
1921-ben visszatért Újvidékre, és 12 esztendeig itt is maradt, ez alatt az idő alatt teremtődött meg közreműködésével a vajdasági magyar irodalom. 1922-ben ő indította meg az első jugoszláviai magyar irodalmi lapot, Út címmel, de a későbbiekben jelentős része volt a Vajdasági Írás, a Reggeli Újság, a Kalangya és más lapok megjelenésében is. Irodalomszervezői munkája közben azonban nem fordított hátat a költészetnek sem.
 
1933-ban költözött Érdligetre, ahol tovább folytatta megkezdett tevékenységét. Megindította a Láthatár c. lapot, mely „Az összes magyar nyelvterületek irodalmi életének figyelője” kívánt lenni. Magyar-jugoszláv közös irodalmi-zenés esteket rendezett.
 
Egyre többet fordított, ezt a munkát tekintette élete egyik fő feladatának. Sok más nagyszerű délszláv alkotás mellet ő fordította magyarra például Ivo Andric Híd a Drinán c. Nobel-díjas művét.
 
1946-től az akkor megalakult Magyar-Jugoszláv Társaság ügyvezető titkára lett.
 
Saját könyvtárára alapozva, saját házában kölcsönkönyvtárat tervezett létrehozni Érdligeten, s ez az álma 1976. szeptemberében meg is valósult, ekkor adták át a közönségnek a Jószomszédság Könyvtárát.
 
83 éves korában hunyt el, s értékes könyvállományát, házát a városra, annak könyvtárára hagyta. Továbbfejlesztett gyűjteménye a mai napig fiókkönyvtárként működik. 1989-ben, volt lakóházában alakítottuk ki a Napház Galériát, valamint a költő emlékszobáját.
 
1990 szeptemberében a hivatalosan is felvettük Csuka Zoltán nevét, s azóta is folyamatosan igyekszünk megfelelni szellemi hagyatékának.

Keresés

Hirdetés

Hirdetés